• ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

    ایران جز 20 کشور فعال در زمینه نانو است/رشد علوم توقف ندارد

    رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی –ابن سینا امروز در مراسم افتتاح اولین سمینار نانو پزشکی در تشخیص و درمان بیماری‌های صعب العلاج که در سالن همایشهای کتابخانه ملی آغاز به کار کرد اظهار داشت: طبق آمار منتشر شده ایران جز 20 کشور اول فعال در زمینه نانوست که جای بسی افتخار است که با توجه به عدم توقف رشد علوم همگام با سایر کشورها در این عرصه گام برمیداریم. وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت از همان ابتدای تشکیل ستاد نانو به هدف گذاری در این عرصه پرداخت گفت: وزارت بهداشت زمینه رشد در این عرصه را فراهم کرد و به خوبی آن را دنبال نمود و آنچه در این بین مهم است نحوه استفاده از دستاوردها و فناوری هاست. وی با بیان اینکه باید بدانیم در چه مسیری و با چه هدفی از فناوری نانو استفاده می‌کنیم افزود: با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در عرصه نانو باید نشان دهیم هر پیشرفتی چه تاثیری خواهد داشت و مرزهای اخلاقی و اخلاق زیستی ورود به فناوری ها و توسعه آنها را معین کنیم. رئیس پژوهشگاه ابن سینا با اشاره به اینکه علیرغم پیشرفتهای خوب علوم در کشور با تخریب‌هایی مواجه هستیم خاطرنشان کرد: باید از فناوری نانو در تشخیص و درمان بیماری‌های صعب العلاج استفاده کنیم و زمینه استفاده نابجا و ایجاد فضایی ناامن را که به سلامت افراد لطمه میزند فراهم نکنیم.