• ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

    مراسم روز زن

    شنبه، 22 فروردین 94، ساعت 13، سالن کنفرانس مرکز درمان. مراسم گرامی داشت میلاد حضرت صدیقه طاهره و روز زن و بزرگداشت مقام مادر با حضور جناب آقای دکتر قربانی، مدیر محترم مرکز، و همکاران بانو، برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر قربانی ضمن تبریک این روز در رابطه با برخی تغییرات به وجود آمده در مرکز، افزایش مبلغ کارانه ها و منظم شدن پرداخت آن ها مطالبی را بیان داشتند. پس از ایشان نیز سر کار خانم دکتر کاظم نژاد به ایراد سخن پرداختند. در پایان این مراسم نیز به همه همکاران بانو، شاخه گل رزی به علاوه هدیه ناقابلی تقدیم گردید.