• ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

    نکوداشت روز علوم آزمایشگاهی

    در دنیای امروز، به مدد ابزارهای تشخیصی کمکی، تشخیص بیماری ها دقیق تر شده است و درمان بیماری ها نیز نسبت به گذشته برای پزشکان ساده تر به نظر می رسد. چون پزشک در قیاس با گذشته، علاوه بر شرح حال بیمار منابع اطلاعاتی گسترده تری در اختیار دارد. او می تواند با تجویز چند آزمایش در فواصل زمانی مختلف با کنترل فاکتورهای مختلف می تواند اثر درمان را بر بیمار مشاهده و کنترل کند و نسبت به صحت روند درمان اطمینان حاصل کند. امروز روز علوم آزمایشگاهی بود. به همین مناسبت امروز در مرکز درمان ابن سینا از کسانی که با زحمت و تلاش شان در درمان زوج های نابارور نقش بسزایی ایفا می کنند، تقدیر شد. همکاران عزیز آزمایشگاه های مختلف مرکز فوق تخصصی ابن سینا امروز روز علوم آزمایشگاهی را گرامی داشتند. برای این عزیزان تندرستی و توفیق روزافزون آرزو می کنیم.