• ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

  گزارش جلسه هیأت مدیره انجمن جنین شناسی

  به گزارش روابط عمومی انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران، دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن و کنگره بین المللی تولیدمثل، در شانزدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن جنین شناسی، ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی اعضاء محترم هیئت مدیره و همچنین مسئولین محترم علمی و اجرایی کنگره و جشنواره، افزود: کنگره بین المللی تولیدمثل و اولین جشنواره برترین های حوزه تولیدمثل در سال جاری موجب افزایش اعتبار بیش از پیش این انجمن در مجامع علمی شده است.
  دکترعلی صادقی تبار،دبیر اجرایی این کنگره، با تشریح شروع فعالیت جدی تیم علمی و اجرایی کنگره از مهرماه سال 93و برگزاری جلسات متعدد در حوزه های اطلاع رسانی، تبلیغات، چاپ، توزیع پوستر، فراخوان مقاله، آثار جشنواره و ... گفت: به طور کلی همکاران این کنگره در حدود 9 ماه به صورت تمام وقت در جهت برگزاری هر چه بهتر نخستین کنگره تولیدمثل به فعالیت پرداخته اند. 
  دکتر محمدرضا صادقی،دبیر علمی این کنگره، در خصوص کمیت برگزاری کنگره عنوان کرد: تعداد شرکت کنندگان در این کنگره قریب به 1300 نفر بوده اند که حدود 950 نفر شرکت کننده و 350 نفر از آنها را ارائه دهندگان مقاله در برمی گرفت که پانل های کنگره در سه سالن و به صورت همزمان برگزار شد و در هر سالن 8 پانل تخصصی و در هر پانل نیز در حدود 125 سخنرانی کوتاه ارائه گردید و همچنین 338 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد که ارائه آنها در پنج پخش صورت گرفت. 
  دبیر علمی نخستین کنگرۀ بین المللی تولیدمثل در ادامه با اشاره به کارگاه های برگزار شده در کنگره افزود: حدود 20 کارگاه به صورت متمرکز و یک مورد به صورت نیمه متمرکز در مراکز مختلف دیگر و با حدود 332 نفر شرکت کننده در مجموع کارگاه ها برگزار گردید.
  ایشان در ادامه با اشاره به برخی انتقادات و اشکالات وارده به نخستین کنگره تولیدمثل در جهت بهبود و ارتقاء کنگرۀ بعدی، به بررسی پیشنهادات طرح شده در این جلسه پرداخت.
  لازم به ذکر است عدم افزایش سخنرانی های پانل ها بیش از زمان در نظر گرفته شده، ارسال نظرسنجی اخذ شده از شرکت کنندگان در مورد چگونگی برگزاری پانل ها برای اعضاء هیئت مدیره و رؤسای پانل ها، برگزاری بیشتر پانل ها به صورت بحث، پرسش و پاسخ به گونه ای که زمینه ساز ایجاد ارتباط مؤثر میان اعضای پانل و مخاطبین گردد، انتخاب بازه زمانی مناسب جهت برگزاری کنگره و عدم تداخل با روزهای برگزاری امتحانات دانشگاه ها و ... از جمله تصمیمات اخذ شده در این جلسه است که با هدف بهبود و برگزاری هر چه باشکوه تر کنگره تولیدمثل در سال آینده ارائه گردید.