• ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

  دومین کنگره بین المللی تولید مثل

  به استحضار می رساند در نخستین جلسه دومین هیأت مدیره انجمن جنین شناسی، برگزاری دومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین جشنواره برترین های حوزه تولیدمثل، اواخر اردیبهشت ماه سال آینده در مرکز همایش های بین المللی رازی در قالب سخنرانی های جامع، پانل های تخصصی، بحث های گروهی، ارائه سخنرانی های کوتاه و پوستر به تصویب رسید. 
   مسولین دومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین جشنواره برترین های حوزه تولیدمثل به شرح ذیل معرفی میشوند :
  رئیس کنگره جناب آقای دکتر احمد حسینی
  دبیر علمی کنگره سرکار خانم دکتر منصوره موحدین
  دبیر علمی جشنواره جناب آقای دکتر محمدمهدی آخوندی
  دبیر علمی کارگاه های جانبی کنگره جناب آقای دکتر معرفت غفاری نوین
  دبیر اجرایی کنگره جناب آقای دکتر علی صادقی تبار