• ۱۸ خرداد ۱۳۹۳

    نشست خبری مسئولان جامعه و سلامت جنسی

    به گزارش خبرنگار «نسیم»، سیدعلی آذین با اشاره به اینکه جوامع در حال توسعه به شدت در برخورد با مسائل جنسی آسیب‌پذیرتر از جوامع توسعه یافته هستند، افزود: جوامع در حال توسعه به دلیل برخورد ناگهانی با محرک‌های خارجی در زمینه مسائل جنسی آسیب بیشتری از این نظر می‌بینند. در حال حاضر سایت‌های مختلف در زمینه مسائل جنسی بسته شده‌اند در حالی که هیچ جایگزینی برای این سایت‌ها ارائه نشده است و باید مسئولان مربوطه سایت‌های بومی برای ارائه اطلاعات و آموزش‌های درست با ادبیات مناسب و تاکید بر ارزش‌ها و اخلاقیات طراحی و ارائه کنند. وی تاکید کرد: در حال حاضر یک محقق برای دسترسی به اطلاعات در حوزه مسائل جنسی باید از سیستم‌های مختلف فیلترشکن استفاده کنند.