• ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

  تقدیر از شرکت پارس سینا یاخته

  تقدیرنامه

  همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدی نادری

  مدیر عامل محترم شرکت پارس سینا یاخته

  با سلام و احترام

  بدین وسیله ارتقا شایسته شرکت پارس سینا یاخته را به مجموعه شرکت های دانش بنیان تأیید شده از سوی معاونت فناوری ریاست جمهوری تبریک می گویم و امید آن دارم که روز به روز شاهد موفقیت و پیشرفت های بیشتری از سوی آن شرکت وزین باشیم.

  از درگاه خداوند منان برایتان سلامت، موفقیت و به روزی را مسألت می نمایم.

                                                                           دکتر محمد مهدی آخوندی

                                                                      رییس مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا