• ۲۳ آبان ۱۳۹۵

  برگزیدگان دومین رویداد ملی اینوتک سلامت معرفی شدند

  به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ابن سينا با پايان يافتن دومين رويداد ملي اينوتک سلامت ، برگزيدگان اين رويداد معرفي شدند.

  در بخش ايده هاي برتر ،  تيم راحت دارو (ايده نرم افزار دريافت خدمات و اطلاعات دارويي)،  تيم  تم درماني (ايده نرم افزار تم درماني معنوي با ميانجي دستگاه بيوفيدبك) و  تيم رهيار (ايده نرم افزار كمكي براي ترك عادات بد از جمله اعتياد با استفاده از تكنيكهاي روانشناختي) به عنوان تيم هاي برتر معرفي شدند.

  جايزه نمونه اوليه برگزيده به  تيم هوش مصنوعي سينا (توليد نمونه اوليه شبيه ساز جراحي لاپاروسكوپي) رسيد.

  بر اساس اين گزارش هيئت داوران جايزه ويژه نمونه محصول اوليه را به صورت مشترک به  تيم هاي علوم پزشكي هرمزگان (توليد نمونه اوليه شبيه ساز وزن در تصويربرداري پزشكي) و  آستين يار (توليد نمونه اوليه تجهيزات كمك رساني به معلولين حركتي) اعطا کرد.

  جايزه ويژه محصول نيمه صنعتي نيز به  تيم پارس سينا ياخته براي توليد جنين منجمد تعيين جنسيت شده گاو رسيد.