• ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

    ميزان ناباروري در ايران 20 درصد است

    به گزارش مهر، دکتر محمدمهدي آخوندي در حاشيه دهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي درباره طرح ملي بررسي وضعيت باروري در کشور گفت: بر اساس اين بررسي‌ها ميزان ناباروري در کل کشور 2/20درصد، در مناطق شهري 9/19 درصد و در مناطق روستايي 22 درصد گزارش شده است. اين موضوع به معني آن است که به طور ميانگين در کل کشور يک زوج از ميان هر پنج زوج نابارور است.
    به گفته وي، بر اساس آمار جهاني حدود 40 درصد عوامل ناباروري مردانه و 40 درصد آن زنانه است، همچنين حدود 15 درصد عوامل مشترک و حدود پنج درصد نيز عوامل ناشناخته هستند. اما آنچه که در اين زمينه مهم است آن است که مشاهدات ما حاکي از آن است که عامل ناباروري مردان در ايران به مراتب بيشتر از زنان است. اما اکنون نمي‌توانيم آمار دقيق و مستند در اين زمينه ارائه دهيم. به اين منظور بررسي‌ها و اقدامات لازم آغاز شده است و در آينده‌اي نزديک اين موضوع هم مشخص خواهد شد.
    رئيس پژوهشگاه ابن سينا در پاسخ به اين سئوال که سن افراد در ميزان باروري زوجين موثر است يا خير، افزود: بررسي اخير ما نشان داد که سنين حدود 20تا32 سال بهترين زمان براي باروري است و ميزان ناباروري در اين گروه سني از تمام سنين ديگر پايين‌تر است. به طوري که ميزان ناباروري در سنين 20 تا 32 سال حدود 16 درصد است، اما هرچه باروري از سن 20 سال پايين تر و از سن 32 سال بالاتر رود با افزايش ميزان ناباروري مواجه خواهيم شد. در عين حال ميزان نتيجه درمان ناباروري نيز در اين سنين به شدت کمتر از سنين ديگر است.
    آخوندي در پاسخ به اين سئوال که وزارت بهداشت در انجام بررسي اخير پژوهشگاه ابن سينا چه کمکي کرده است، گفت: وزارتخانه در اين زمينه کمکي به ما نکرد. به دنبال سياست‌هايي که پيش از اين به وزارت بهداشت تکليف شده بود، اين وزارتخانه سياست تنظيم خانواده را دنبال مي‌کرد بر اين اساس تصور مي‌کردند که کوچکترين کمکي در جهت درمان ناباروري، کمک به افزايش نرخ جمعيت کشور است اين در حالي است که درمان ناباروري بحثي جدا از مبحث کنترل جمعيت است. وي در اين باره افزود: اما اکنون سياست‌هاي جمعيتي تغيير يافته است. اما با اين حال بررسي‌هاي ما نشان داده که ميزان استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري نسبت به 10 سال گذشته 15 درصد افزايش يافته است.