• ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    بررسي ژنتيکي منبع درمان سقط و پيشگيري از معلوليت در حاملگي است

    به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ـ ابن سینا ، دکتر حمیدرضا غفاری، گفت :امکان بررسی و شناسایی همزمان مشکلات ژنتیکی و پزشکی ایجاد کننده سقط و معلولیت در محصولات حاصل از حاملگی در این مرکز فراهم شده است. وی افزود :معلولیت ها، علل ژنتیکی و غیر ژنتیکی دارند که هر دو علت می توانند منجر به سقط، مرگ داخل رحمی، مرده زایی و یا ناهنجاری های جنینی شوند. مسئول کلینیک سلامت مادر ، جنین و نوزاد مرکز فوق تخصصی ابن سینا گفت :علل ژنتیکی می توانند تکرار شونده باشند و در نتیجه در حاملگی های بعدی هم رخ دهند به همین سبب لازم است که محصولات حاملگی از نظر پاتولوژی شامل بررسی تمام بافت ها از نظر ظاهری و میکروسکوپی و ژنتیکی یعنی ناهنجاریهای کوروموزومی بوسیله متخصصان انجام شود . وی با اشاره به اینکه هدف از این ارزیابی ها کاهش تکرار معلولیت و پیشگیری از حاملگی های ناموفق است، افزود: در این بررسی ها با توجه به اینکه احتمال تکرار مشکل تشخیص داده شده در آینده وجود خواهد داشت یا نه درباره حاملگی بعدی به زوج مشاوره لازم ارائه می شود. دکتر غفاری درباره تفاوت این روش با بررسی های گذشته بر روی محصولات حاملگی حاصل از سقط گفت: در روش های قبلی ، بررسی های ژنتیکی، وابسته به کشت ونیازمند سلول زنده بود و باید در شرایط استریل نگهداری می شد تا امکان بررسی وجود داشته باشد. وی اضافه کرد : ولی در روشهای جدید بررسی های سیتوژنتیک وابسته به کشت نیست و می توان محصولات حاملگی را با سختی کمتری نگهداری و به آزمایشگاه منتقل کرد. مسئول کلینیک سلامت مادر ، جنین و نوزاد مرکز فوق تخصصی ابن سینا گفت : علت های شایع گزارش شده برای سقط و مرگ جنینی شامل ناهنجاری های کوروموزومی ، بیماری های ژنتیکی تک ژنی ، بیماری های مادری و نارسایی های جفت و بیماری های چند عاملی مثل مشکلات قلبی مادرزادی است. دکتر غفاری تاکید کرد: در روش جدید 100 درصد بررسی ها در جنین می تواند به جواب مطلوب برسد در حالی که پیش ازآن اکثریت بررسی ها منجر به تشخیص قطعی نمی شد. وی افزود:به زوج هایی که دچار ختم حاملگی در هر کدام از ماههای حاملگی می شوند ، توصیه دارم محصولات حاملگی را به برای بررسی علت سقط یا مرگ به آزمایشگاه برسانند. مسئول کلینیک سلامت مادر ، جنین و نوزاد مرکز فوق تخصصی ابن سینا درباره شرایط نگهداری محصولات حاملگی تا رساندن به آزمایشگاه گفت: از تماس محصولات با مواد شیمیایی مثل الکل و فرمالین خودداری شود و بهترین شرایط ، نگهداری در نرمال سالین و محیط خنک است.