• ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    بررسی‌های ژنتیکی و پاتولوژی منبع تشخیص و روش درمان، سقط و پیشگیری از معلولیت

    به گزارش خبرنگار سینانیوز، دکتر سعید رضا غفاری، متخصص ژنتیک و مسئول کلینیک سلامت مادر، جنین و نوزاد مرکز فوق‌تخصصی ابن‌سینا از فراهم شدن امکان بررسی و شناسایی همزمان مشکلات ژنتیکی و پزشکی ایجاد کننده سقط و معلولیت در محصولات حاصل از حاملگی در مرکز فوق‌تخصصی ابن‌سینا خبر داد و گفت: «معلولیت‌ها ژنتیکی و غیرژنتیک دارند که هر دو علت می‌توانند منجر به سقط، مرگ داخل رحمی، مرده‌زایی و یا ناهنجاری‌های جنینی شوند.» وی ادامه داد: «علل ژنتیک می‌توانند تکرار شونده باشند و در نتیجه در حاملگی‌های بعدی هم رخ دهند به همین دلیل لازم است که محصولات حاملگی بعد از سقط از نظر پاتولوژی، یعنی بررسی تمام بافت‌ها از نظر ظاهری، میکروسکوپی و ژنتیکی یعنی ناهنجاری‌های کوروموزم توسط متخصصان بررسی شوند.» دکتر غفاری با اشاره به اینکه هدف از ارزیابی‌های یاد شده کاهش تکرار معلولیت و پیشگیری از حاملگی‌های ناموفق است ادامه داد: «در این بررسی‌ها با توجه به اینکه احتمال تکرار مشکل تشخیص داده شده در آینده وجود خواهد داشت یا نه درباره حاملگی بعدی به زوج مشاورات لازم ارائه داده می‌شود.» مسئول کلینیک سلامت مادر، جنین و نوزاد مرکز فوق‌تخصصی ابن‌سینا درباره تفاوت این روش با بررسی‌های گذشته بر روی محصولات حاملگی حاصل از سقط گفت: «در روش‌های قبلی بررسی‌های ژنتیکی وابسته به کشت و نیازمند سلول بوده است و باید در شرایط استریل نگهداری و به آزمایشگاه رسانده می‌شد ولی در روش‌های جدید بررسی‌های سیتوژنتیک وابسته به کشت نیست و می‌توان محصولات حاملگی را با سختی کمتری نگهداری و به آزمایشگاه منتقل کرد.» به گفته این متخصص ژنتیک روش سیتوژنتیک تاکنون در بیش از 80 بیمار صورت گرفته که در بررسی‌های ژنتیکی و پاتولوژیکی بیش از 85 درصد به تشخیص علت سقط و مرگ جنین انجامیده است.» دکتر غفاری علت‌های شایع گزارش شده برای سقط و مرگ جنین در بررسی‌های انجام رفته را 25 درصد ناهنجاری‌های کوروموزومی، 20 درصد بیماری‌های ژنتیکی تک‌ژنی، 20 بیماری‌های مادری و نارسایی‌های جفت و 10 درصد بیماری‌های چند عاملی مثل مشکلات قلبی مادرزادی بوده است.» عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا روش‌های جدید بررسی محصولات حاملگی از نظر ژنتیک و پاتولوژی را موجب کاهش معلولیت‌ها در جامعه عنوان نمود و تصریح کرد: «در ایران جهت سقط و مرگ جنین رویکرد درمانی نه پیشگیری در حالی که جنین می‌تواند منبع تشخیص و روش درمان باشد و به وسیله کاهش هزینه سبب افزایش موفقیت‌های تشخیصی شود.»