• ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    بررسي هاي پيشرفته ژنتيکي نمونه هاي جنيني در پژوهشگاه ابن سينا

    عضو هیئت علمی این مرکز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت: از این پس می توانیم با بررسی نمونه جنین های سقط شده ، علت سقط یا ناهنجاری و بیماری های جنین را به دقت تشخیص دهیم . دکتر مریم رفعتی افزود: ‌بررسی های جنینی پیش از این فقط از جنبه پاتولوژی انجام می شد که با اضافه شدن بررسی های ژنتیکی با آخرین روش های روز، می توانیم اختلالات بیشتری را در جنین های سقط شده تشخیص دهیم . وی اضافه کرد: این روش در سقط های مرگ های داخل رحمی و موارد خاتمه حاملگی با نظر پزشک ، قابل استفاده است و با یافته های این بررسی ها می توانیم از سقط مجدد جنین و یا بروز برخی بیماری ها در جنین جلوگیری کنیم . این متخصص ژنتیک پزشکی گفت: با فراهم شدن جدیدترین تجهیزات برای این آزمایش، ملاحظات مربوط به زمان و استریل بودن نمونه جنینی نیز منتفی شد و مردم می توانند نمونه جنین را که حتی در منزل سقط شده است، برای بررسی به این مرکز ارائه دهند . دکتر رفعتی افزود: این نمونه ها باید به همان شکل و در نهایت فقط در ظرف حاوی سرم فیزیولوژیک نگهداری و به این مرکز منتقل شود و نباید آن را در هر نوع ماده شیمیایی از جمله الکل نگه داشت . وی گفت:‌ در روش های قدیمی بررسی های جنینی به کشت و در دسترس داشتن سلول زنده نیاز داشتیم ولی در روش جدید نیازی به این کار نیست .