• ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    کاهش چسبندگی های اندومتریوز احتمال باروری را در زنان مبتلا افزایش می‌دهد

    به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، در مقاله مربوط به این پژوهش که نتایج آن به صورت کامل در کنگره کشوری اندومتریوز ارائه خواهد شد، آمده است: بیماران مبتلا به اندومتریوز، به‌ طورخاص مستعد ابتلا به چسبندگی می باشند و اغلب تحت جراحی‌های مکرر قرار می‌گیرند. خون رسانی دقیق و تکنیک مناسب جراحی، نخستین گام‌ها در جلوگیری از چسبندگی می باشند و بازبینی لاپاروسکوپی فرصتی مناسب برای آزاد‌ کردن باقی‌مانده چسبندگی‌ها و خارج کردن ضایعه‌های اندومتریوز است که در افزایش باروری بسیار موثر خواهد بود. بر‌اساس نتایج به‌دست ‌آمده از مطالعه گذشته‌نگری که بر مبتلایان به اندومتریوز در سال‌های 1385 تا 1390 صورت گرفته است، 57 بیمار مبتلا به اندومتریوز لگنی که اندومتریوز درجۀ 3 و 4 آنها با تشخیص لاپاروسکوپی و تأیید پاتولوژی قطعی شده ‌بود در فاصلۀ 3 تا 9 ماه بعد، بازبینی لاپاروسکوپی شدند. بر اساس این مقاله در هر دو مرحلۀ جراحی، شدت چسبندگی محاسبه شده و سپس مقادیر به‌ دست‌ آمده در دو عمل با یکدیگر مقایسه شد. بر این اساس 75.5 درصد بیماران در بازبینی، ضایعه اندومتریوز نداشتند و چسبندگی در ایشان کاهش چشمگیری داشت. گفتنی است که بازبینی لاپاراسکوپیک این امکان را به گروه پزشکی می‌دهدکه با توجه به وضعیت ضایعه‌ها و چسبندگی‌های لگنی در بیماران، پیش‌آگهی مناسبی از شانس باروری به بیمار ارائه دهد؛ بنابراین، بازبینی لاپاروسکوپیک فرصتی دوباره برای برداشت این ضایعه‌های باقی‌مانده فراهم می‌کند تا از این طریق، از عود بیماری به علت درمان ناقص کاسته شود و امکان باروری افزایش یابد. گفتنی است، دومین کنگره کشوری اندومتریوز از تاریخ سوم تا پنجم بهمن ماه در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد و نتایج آخرین یافته ها در خصوص این بیماری شایع در بین زنان توسط اساتید و متخصصان متبحر ارائه می شود. این کنگره از 13 امتیاز بازآموزی برای متخصصین زنان وزایمان، جراحی عمومی، آسیب شناسی، رادیولوژی، پزشکی اجتماعی، روانپزشکی، جراحی کلیه و مجاری ادراری – تناسلی، پزشکی قانونی، علوم آزمایشگاهی، ژنتیک انسانی، ایمنی شناسی، اپیدمیولوژی، علوم تغذیه، روانشناسی بالینی، بهداشت باروری، مهندسی بهداشت محیط، پزشکان عمومی و 12 امتیاز برای رشته های مامایی و پرستاری برخوردار می باشد.