• ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    ارتباط چسبندگي هاي اندومتريوز و باروري در زنان مبتلا

    به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روا‌بط‌ عمومي براساس مطالعۀ صورت گرفته در پژوهشگاه فن آوريهاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي–ابن سينا كه نتايج آن به صورت كامل در كنگره كشوري اندومتريوز ارائه مي شود، برداشت مناسب ضايعه‌هاي کيست آندومتريوما، با پرهيز از هر نوع آسيب بافتي، مي‌تواند باعث کاهش چسبندگي‌ها شده و پيش‌آگهي باروري را بهبود بخشد. در اين مقاله آمده است: بيماران مبتلا به اندومتريوز، به‌ طورخاص مستعد ابتلا به چسبندگي مي باشند و اغلب تحت جراحي‌هاي مکرر قرار مي‌گيرند. خون رساني دقيق و تکنيک مناسب جراحي، نخستين گام‌ها در جلوگيري از چسبندگي مي باشند و بازبيني لاپاروسکوپي فرصتي مناسب براي آزاد‌ کردن باقي‌ماندۀ چسبندگي‌ها و خارج کردن ضايعه‌هاي اندومتريوز است كه در افزايش باروري بسيار موثر خواهد بود. بر‌اساس نتايج به‌دست ‌آمده از مطالعۀ گذشته‌نگري که بر مبتلايان به اندومتريوز در سال‌هاي 1385 تا 1390 صورت گرفته است، 57 بيمار مبتلا به اندومتريوز لگني که اندومتريوز درجۀ 3 و 4 ايشان با تشخيص لاپاروسکوپي و تأييد پاتولوژي قطعي شده ‌‌بود در فاصلۀ 3 تا 9 ماه بعد، بازبيني لاپاروسکوپي شدند. بر اساس اين مقاله در هر دو مرحلۀ جراحي، شدت چسبندگي محاسبه شده و سپس مقادير به‌ دست‌ آمده در دو عمل با يکديگر مقايسه شد. بر اين اساس 5/75 درصد بيماران در بازبيني، ضايعۀ اندومتريوز نداشتند و چسبندگي در ايشان کاهش چشمگيري داشت. براساس اين تحقيق بازبيني لاپاراسکوپيک اين امکان را به گروه پزشکي مي‌دهدکه با توجه به وضعيت ضايعه‌ها و چسبندگي‌هاي لگني در بيماران، پيش‌آگهي مناسبي از شانس باروري به بيمار ارائه دهد. بنابراين، بازبيني لاپاروسکوپيک فرصتي دوباره براي برداشت اين ضايعه‌هاي باقي‌مانده فراهم مي‌کند تا از اين طريق، از عود بيماري به علت درمان ناقص کاسته شود و امکان باروري افزايش يابد. گفتني است: كه دومين كنگره كشوري اندومتريوز از تاريخ 3 تا 5 بهمن ماه در تالار امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار خواهد شد و نتايج آخرين يافته ها در خصوص اين بيماري شايع در بين زنان توسط اساتيد و متخصصين متبحر ارائه مي شود. اين كنگره از 13 امتياز بازآموزي براي متخصصين زنان وزايمان، جراحي عمومي، آسيب شناسي، راديولوژي، پزشکي اجتماعي، روانپزشکي، جراحي کليه و مجاري ادراري – تناسلي، پزشکي قانوني، علوم آزمايشگاهي، ژنتيک انساني، ايمني شناسي، اپيدميولوژي، علوم تغذيه، روانشناسي باليني، بهداشت باروري، مهندسي بهداشت محيط، پزشکان عمومي، و 12 امتياز براي رشته هاي مامايي و پرستاري برخوردار است.