• آیا حضور آقا، به ویژه برای مراجعان خارج از کشور، در روز عمل الزامی است؟

    از آنجا که در روز تخمک گیری از خانم برای عمل IVF ، از آقا نیز نمونه اسپرم گرفته میشود، حضور آقا الزامی است. ولی برای آسانسازی فرآیند درمان بیماران، بهویژه مراجعان خارج از کشور، بیماران میتوانند ابتدا با هماهنگی
    واحد VIP در ویزیت اول اورولوژیست، نمونه اسپرم دهند و در صورتی که ارولوژیست نمونه را تأیید کند، آن را برای عمل منجمد کنند. اما ممکن است وقتی که نمونه در روز پانکچر از حالت منجمد خارج می شود، کیفیت مطلوبی نداشته باشد. بنابراین، بهتر است آقا و خانم در روز پانکچرحضور داشته باشند و تنها " در مواردی که آقا امکان حضور مجدد ندارد، با تأیید متخصص ارولوژی، درمان با اسپرم منجمد انجام میشود."

    نظر بدهید →
  • پاسخگویی تخصصی به پرسش شما

    برای ثبت رایگان پرسش در وبسایت ابن سینا و دریافت پاسخ تخصصی از پزشکان بر روی دکمه رو به رو کلیک نمایید.

نظر دهید

لغو پاسخ دادن