• مصرف شياف پروژسترون

  • سلام خانمي سي ساله هستم سال پيش درهفته پنجم سقط داشم الان در هفته ششم بارداري هستم با انجام سونوگرافي متوجه شدم قلب جنين تشكيل شده از ابتداي بارداري من روزي دوعدد شياف پروژسترون استفاده ميكنم ولي دكتر روزي يك عدد تجويز کرده بود ميخواستم بپرسم مصرف الأن ضرر داره بانه ،ميتونم يكيشو الان قطع كنم.
  • سلام بله می توانید یکی را کم کنید.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها