• چگونگی مصرف قرص دوفاستون در ماه دوم

  • با سلام من بعد ار گذشت 5 روز از قطع قرص دوفاستون یعنی روز 6ام یک روز ونیم لکه بینی ممتد داشتم بعدش پاک شدم وبعد از یک روز یعنی در روز 9ام لکه بینی و خونریزیم شروع شد حالا برای ماه دوم باید قرص را از چه روزی شروع کنم؟وآیا 9 روز فاصله درسته؟

  • با سلام

    روش صحیح مصرف قرص دوفاستون 10mg از شب 24-15 سیکل قاعدگی به مدت 10 شب، شبی یک عدد می باشد. تا 12 روز پس از قطع مصرف قرص دوفاستون پریود ممکن است رخ دهد. شروع خونریزی یک روز اول حساب شود.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها