• تعداد اسپرم من صفر است، امکان بچه دار شدنم وجود دارد؟

  • جوانی چهل ساله هستم. پنج سال است ازدواج کردم. صاحب بچه نمی شویم علت از من است. من یکی از بیضه هایم کوچک است و در بالا قرار گرفته حتی هنگام همبستر شدن با همسرم بیضه ام به شدت درد می کند. اسپرمم به کندی بیرون می آید. سوزش می کند حتی ادرار من هم به کندی صورت می گیرد. در ضمن با آزمایشاتی که انجام داده بودم گفته اند اسپرمم صفر است و با وجودی که اسپرمم خیلی دیر بیرون می آید آیا ممکن است بچه دار شوم؟ البته به شرط اسلامی بودنش یعنی از اسپرم خودم صاحب فرزند شوم؟ اجرکم عندا...
  • اسپرم کمتر از 15% مایع منی را تشکیل می دهد لذا وجود مایع منی دلیلی بر وجود اسپرم نمی باشد. عدم وجود اسپرم در مایع منی به دو علت است: 1- ناتوانی بیضه ها در تولید اسپرم که طبعاً این حالت در این افراد قابل اصلاح نمی باشد. 2- اشکال در خروج اسپرم از بیضه ها این افراد با استفاده از روش های کمکی درمان باروری می توانند بچه دار شوند. در هر حال تشخیص این شرایط مستلزم انجام آزمایشات هورمونی، سونوگرافی، و نیز نمونه برداری از بیضه ها می باشد.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها