• ناباروری

  • باسلام آیا هورمون اچ سی جی در درمان پیچ خوردگی بیضه و بیضه نزول نکرده موثر است
  • h.C. G در درمان پیچ خوردگی بیضه نقشی ندارد. درمان بیضه نزول نکرده که در سن مناسب تحت عمل جراحی قرار نگرفته باشد (12-6 ماهگی سن مناسب عمل جراحی است) به شرط آنکه خفیف باشد ممکن است در درصد کمی از موارد در سنین 5-3 سالگی به درمان با h.C. G. پاسخ دهد. حتماً لازم است این درمان با نظر متخصص مربوطه و تایید ایشان انجام شود.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها