• آیا با IUI تفکیک جنسیت انجام می شود؟

  • سلام در مورد استفاده از روش آی یو آی سوال داشتم آیا در این روش تفکیک اسپرم جهت تعیین جنسیت انجام می شود؟ آیا برحسب تمایل شخص امکان دوقلو زایی وجود دارد؟ هزینه آن چقدر است؟

  • با سلام

    در صورتی که زوجی یک فرزند داشته باشند، امکان استفاده از خدمات تعیین جنسیت با استفاده از روش PGD طی سیکل میکرواینجکشن (و نه IUI) وجود دارد.

    در صورتی که خانمی سابقه دوقلوزایی داشته باشد یا سابقه دوقلوزایی در خانواده وجود داشته باشد و همچنین در استفاده از روش های کمک باروری بطور کلی احتمال دوقلوزایی افزایش می یابد اما هیچ گونه تضمینی در این زمینه وجود ندارد. تا به امروز، هیچ گونه روش استاندارد علمی شناخته شده ای برای حصول بارداری دوقلویی وجود ندارد.

     

پرسش های مشابه

دسته بندی ها