• بارداری پوچ

  • سلام من و همسرم دارای یک پسر ۱۳ ساله هستیم و دوباره قصد بچه دار شدن داریم. خانمم در مدت ۳ ماه،۲ بارداری پوچ داشته اند. آزمایش های ایمونولوژی سالم و ژن c677t سالم. اما اسپرم های من ضعیف و نوع A در حد 15 و مورفولوژی ۱۳ و dna fragmentation 21% آنالیز اسپرم از ده اسپرم تعداد ۷ اسپرم سر گرد داده آیا بارداری پوچ ربطی به کیفیت اسپرم دارد؟ و ما چکار کنیم؟

  • با سلام

    اشکالات باروری در حدود نیمی از موارد از اشکالات اسپرم ناشی می شود. برای ارزیابی دقیق آن، لازم است آنالیز اسپرم در مراکز درمان ناباروری (با کیفیت مناسب آزمایشگاهی) انجام شود. لذا مراجعه حضوری توصیه می شود.

دسته بندی ها