• سقط جنین مکرر

  • با سلام، خانمی 30 ساله هستم. دو بار سقط مکرر داشتم اولی در هفته 7 و دومی در هفته 8. در حاملگی دوم آمپول هپارین و قرص پردنیزولون و شیاف سیکلوژست (البته بدون انجام آزمایش سقط) مصرف کردم ولی باز هم سقط شد. در هر دو بار قلب جنین تشکیل شده بود. دلیل سقط چیست و چه اقداماتی باید انجام دهم؟

  • با سلام

    با توجه به شرح حالی که می دهید آزمایشات ایمونولوژیک و انعقادی و ژنتیک مربوط به سقط را لطفاً انجام دهید تا راهنمایی بهتری انجام دهم. با این اطلاعات نمی توان کمک کرد.
     

پرسش های مشابه

دسته بندی ها