• درمان ناباروری

  • دلیل باردار نشدن با وجود فولیکول های بالای 20 چیست ؟  از لتروزول استفاده کرده ام  و HCG در مدت تقریبا یک سال تزریق کرده ، و شهریور پارسال در هفته 20 بارداری زایمان زودرس داشته ام

  • با سلام

    بطور کلی در هر سیکل احتمال 25-20 درصد در طبیعی ترین حالت وجود دارد و احتمال 100% نیست. علاوه بر این اگر طی این مدت بارداری اتفاق نیفتاد، باید بررسی های مربوط به نازایی انجام شود.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها