• سقط

  • من 35 دارم .یک بارداری سالم در 24 سالگی داشتم ودو سقط در32 سالگی بعد از تشکیل قلب داشتم. ازمیشات مربوط به ایمونولوژی وانعقادی سالم بوده ایا لازم به ازمایش دیگری است ودر صورت بارداری نیاز به مصرف ا اس ا هست

  • با سلام

    بله، بررسی های دیگری نیز لازم است. لذا باید در یک کلینیک تخصصی سقط مکرر ویزیت و ارزیابی شوید.
     

پرسش های مشابه

دسته بندی ها