• زمان مصرف قرص دوفاستون

  • ۴۴ ساله هستم. بعد از تشخیص کیست ودرمان آن بعد از دو ماه پریود نمی شدم که دکتر بار اول آمپول تجویز کرد و ماه بعد قرص دوفاستون. لطف فرمایید بگویید چند روز بعد از اتمام قرص باید پریود شوم و شروع مصرف قرص باید چه موقع باشد؟ در ضمن دکتر معتقد به شروع یائسگی است. نظر شما در این رابطه چیست؟
  • سلام بعد از مصرف قرص دوفاستون یا آمپول پروژسترون، معمولا بین 10 - 3 روز طول می کشد تا پریود اتفاق بیفتد. در صورتی که بیش تر از 10 روز طول بکشد، نیاز به سونوگرافی و بررسی بیشتر دارد. مصرف بعدی قرص باید از حدود روز 15 یا 16 پریود (یعنی از شروع خونریزی، روز15) باشد که در صورت مصرف دوفاستون، شبی 1 عدد و در صورت مصرف مدروکسی پروژسترون شبی 2 عدد به مدت 10 شب باشد. در مورد شروع یائسگی، بیشتر باید از روی نتیجه آزمایش های هورمونی، نظر داد. ولی در هر صورت، سن 44 سالگی و نامنظم شدن پریود می تواند علامتی برای شروع یائسگی باشد. این روند می تواند تا چند سال طول بکشد. یعنی ممکن است از شروع، یائسگی حتی تا 6 - 5 سال بعد به طور کامل اتفاق بیفتد.

پرسش های مشابه

دسته بندی ها