• اتاق های عمل و بخش بستری

    زوج ­های مراجعه­ کننده ممکن است حین طی کردن مراحل درمان، نیاز به انجام عمل­ های تشخیصی و درمانی مختلفی داشته باشند. افزون بر آن، بخشی ازمراحل میکرواینجکشن شامل برداشت تخمک و انتقال رویان (جنین) نیز نیاز به خدمات بستری و اتاق عمل دارند که همۀ این خدمات در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا قابل انجام می ­شود. کادر مجرب پرستاری و اتاق عمل مرکز که دوره ­های آموزشی مختلف مرتبط با درمان ناباروری را گذرانده­ اند، در همۀ مراحل بستری و عمل­ های جراحی، با مراجعان محترم همراهند. تقریباً همۀ عمل ­های جراحی­ ای که در مرکز فوق تخصصی ابن سینا انجام می­ شود، به­ صورت سرپایی است و نیاز به بستری شب ندارد. بیمار پس از انجام مراقبت­ های مورد نیاز و ارائۀ آموزش ­های لازم، بیماران از بخش مرخص می­شود. به این ترتیب، بیمار اضطراب و استرس ناشی از اقامت در بیمارستان و محیط درمان را تحمل نخواهد کرد. البته در صورت نیاز به اقامت بیمار در بخش، به تشخیص پزشک معالج، خدمات مورد نیاز در اختیار ایشان قرار می­گیرد. برای جلوگیری از بروز عوارض مختلف درمان ­ها و ارائۀ هرچه بهتر خدمات به مراجعان محترم، همل اقدامات پیش گیرانه و بررسی­ های لازم، قبل از عمل و بستری، انجام می­ شود و مشاوره­ های مورد نیاز ارائه می ­گردد تا بیمار برای جراحی کاملاً آماده شود. همۀ این اقدامات برای کاهش اضطراب و استرس ناشی از جراحی و تسریع و تسهیل روند جراحی انجام می­ شود.  

Categories